Som rendyrket prosessleder hjelper jeg bedrifter, organisasjoner og nettverk med utviklinginnovasjon, strategi og endringsledelse.

Fokusområder:

 • Entrepenørskap og næringsutvikling
 • Lederskap, teamarbeid og organisasjonsutvikling
 • Samfunnsplanlegging
 • By- og stedsutvikling
 • Arkitektur og eiendomsutvikling
 • Friluftsliv, natur og miljøforvalting


Hva er prosessledelse?

Handlingskompetansen og hvordan-kunnskapen i utviklingsarbeid:

 • Lede team og nettverk gjennom utviklings- og endringsprosesser.
 • Skape retning og felles intensjon mot felles mål - på tvers av fagområder og sektorer.
 • Få involverte parter til å jobbe med utvikling og innovasjon på en effektiv og målrettet måte.
 • Lede kreative og strategiske gruppeprosesser som katalysator for det ovennevnte.

Hvordan jobber jeg?

Jeg er en høyrehånd og sparringspartner som utfordrer og stiller spørsmål, og jeg omsetter et sammensatt og komplekst innhold til muligheter og strategier. Dette spenner fra å jobbe én til én med idémakere, ledere eller ansatte, til å lede dialog- og arbeidsprosesser med et større utvalg av deltakere. Målet er å gjøre mest mulig nytte av felles kompetanse og kunnskap, og utfolde maksimalt av potensial og muligheter i arbeidet.

Min styrke som selvstendig prosessleder er at jeg har friheten til å skreddersy prosessene. Jeg bruker et variert sett av metoder og verktøy som jeg tilpasser de enkelte oppgavene. Jeg har et nettverk med forskjellige kompetansepartnere som kan kobles på ved behov.

Vanlige utfordringer jeg møter blant oppdragsgivere:

 • "Vi har en litt utfordrende oppgave - hvor starter vi og hvordan går vi i gang?" 
 • "Vi er mange forskjellige interessenter - hvordan skaper vi felles mål og løsninger?"
 • "Arbeidet har gått litt i stå - hvordan kommer vi videre og hvor går veien?"

Etter innledende analyser samler jeg nøkkelpersoner til å jobbe med hva som egentlig er problemet eller oppgaven. Hvorfor gjør vi dette, hva skal vi få ut av det, hvem skal være med, og hvordan rigger vi prosessen og samarbeidet? Temaene videre kan være mange og varierte. Det kan innebære spesifikt arbeid med kreativitet og innovasjon, lederskap og samarbeid, strategi og endringsledelse, organisasjonsutvikling, konflikthåndtering, eller noe annet. Mye av dette arbeidet i teamet eller nettverket gjennomføres med bruk av et variert sett av metoder og verktøy for dialog og gruppeprosesser, avhengig av formål og ønsket resultat. 

Jeg bruker ofte visuelle styringsverktøy for å bygge en felles forståelse av innhold og prosess. Det gjør prosessen sterkere, det skaper motivasjon og drivkraft, og det bidrar til økt læring og kompetansebygging for alle som er med i arbeidet. Dette er viktige forutsetninger for at nyskapende idéer blir realisert (= innovasjon).

Vi har hatt god nytte av samarbeidet med Haakon Walnum. Vi vil særlig trekke frem Haakons brede teoretiske og praktiske forståelse for prosesser. Han har styrket prosjektet både på strategisk og praktisk nivå, og har hele tiden levert raskt og med god kvalitet på alle leveranser. Vi vil anbefale Haakon Walnum.
— Gunnar Ridderstrøm, Statens Vegvesen Region Sør

Referanseprosjekt: