Regional plan for folkehelse

Regionale planar.jpg

Oppdrag for for Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane i perioden 2013 - 14 med prosessledelse og prosesskompetanse utvikling av Regional plan for folkehelse 2015–2025

Oppgaver og prosess:

  • Veiledning og coaching med fagansatte for å maksimere kompetanseutnyttelse og faglig utvikling av innholdet i planen.
  • Utforme prosessplaner for gjennomføring av arbeidet. 
  • Utforme og lede prosesser for involvering og medvirkning i planarbeidet. 
  • Utforme modell og strategi for handlingsprogram og implementering av planen i praksis i samfunnet. 
  • Fortløpende kvalitetssikring og evaluering av prosess og framdrift.