Mål og strategier for den videregående skolen

Oppdrag:

Oppdrag for Sogn og Fjordane Fylkeskommune - Opplæringsavdelinga ved Fylkesdirektør Bekka Skaasheim. I forbindelse med oppstart av arbeidet med Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013–2024 ønsket administrasjonen å involvere alle ansatte - cirka 1200 personer - i en medvirkningsprosess.

Formålet med prosessen var å få relevante innspill til behov, utfordringer, visjon og mål for planen, og skape forankring for strategiske valg i utviklingen av den videregående skolen i fylket i framtida. En viktig utfordring var betydelige kutt i framtidige budsjetter grunnet sviktende årskull i kommende generasjoner skoleelever.

Oppgaver og prosess:

  • Analyser og vurderinger av arbeidsprosess.
  • Design og strategi for medvirkningsprosess.
  • Opplæring av ansatte til co-fasilitatorer.
  • Gjennomføring av 6 workshops med cirka 200 deltakere per workshop.
  • Dokumentasjon 
  • Evaluering og kunnskapsoverføring til de ansatte i administrasjonen.