Har du et prosjekt eller en idé som trenger nytenkning og gjennomføringsevne?

Jeg hjelper dere med å skape nye muligheter og velge riktig vei.

Espen Mortensen-3460.jpg

Tjenester

Som rendyrket prosessleder hjelper jeg bedrifter, organisasjoner og nettverk med utvikling, strategi og endringsledelse. 

Hva er prosessledelse?

Handlingskompetansen og hvordan-kunnskapen i utviklingsarbeid:

- Lede team og nettverk gjennom utviklings- og endringsprosesser.
- Skape retning og felles intensjon mot felles mål - på tvers av fagområder og sektorer.
- Få involverte parter til å jobbe med utvikling og innovasjon på en effektiv og målrettet måte.
- Lede kreative og strategiske gruppeprosesser som katalysator for det ovennevnte.

Espen Mortensen-3588.jpg

Om meg

Jeg er en kreativ person med evner til å romme komplekse utfordringer og sammenhenger, hvor jeg raskt ser helheten av muligheter og utviklingsforløp. Jeg har også et stort samfunnsengasjement. Mange år med variert utviklingsarbeid har gitt meg mye verdifull erfaring og læring.