Prosessleder og samfunnsentrepenør

Jeg er en kreativ person med evner til å romme komplekse problemstillinger og sammenhenger hvor jeg raskt ser helheten av muligheter og utviklingsforløp. Jeg har også et stort samfunnsengasjement. Mange år med variert utviklingsarbeid har gitt meg mye verdifull erfaring og læring.

Jeg ble sivilarkitekt i 1997 og jobbet deretter i 5 år med arkitektur og byutvikling. Jeg var sulten på mer tverrfaglig kunnskap, og har fylt på 5 års studier i prosjekt- og prosessledelse, coaching, entrepenørskap, sosialantropologi og eiendomsutvikling.

Siden 2006 har jeg jobbet utelukkende med prosessledelse, både som selvstendig næringsdrivende (Oneflow AS) og som ansatt i forskjellige bedrifter og organisasjoner som Norsk Form, British Council og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane. Jeg startet opp igjen som selvstendig 1. januar 2017 med Haakon Walnum AS.

Jeg har hele veien fulgt invitasjoner til spennende oppdrag og prosjekter med en variert bredde av oppgaver innen by- og samfunnsplanlegging, organisasjons- og næringsutvikling, innovasjon og entrepenørskap.

Jeg er en aktiv friluftsmann og trives aller best ute i naturen. Jeg brenner for en bærekraftig samfunnsutvikling der vi tar vare på naturen og miljøet rundt oss, parallellt med vekst og utvikling. Min tilnærming til dette er å realisere bærekraft gjennom nyskapende idéer og samfunnsentrepenørskap.