Offentlig innovasjon og organisasjonsutvikling

Lustrafjorden.jpg
Haakon utarbeida tiltak for korleis fylkeskommunen kunne bygge opp prosessleiingskompetanse i organisasjonen, og korleis utvikle Fylkeskommunen som utviklingsaktør. Kompetansen i Fylkeskommunen blei styrka ved at Plan og samfunnsavdelinga implementerte metodane og utviklingsmodellen som Haakon hadde utvikla.

Avdelinga utvikla seg mykje i denne fasen ved at me fekk til ein god prosess med å omstrukturere arbeidet og tydeleggjere roller og oppgåver til dei tilsette. I dette vart det gjort eit solid arbeid med å kartlegge kompetansen og eigenskapane i avdelinga, og korleis avdelinga og den einskilde skulle jobbe mot overordna og individuelle mål og resultat.

Å nytte prosesskompetanse systematisk i organisasjonen styrka det indre livet i avdelinga og relasjonane mellom dei tilsette og med leiinga. Utviklingsmodellen som Haakon laga vart tatt i bruk, som har vist nytten av å ha eit heilskapleg tankegods i botn for å forstå si eiga rolle og dei ulike fasane i plan og utviklingsarbeid.
— Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff

Oppdrag:

Engasjement for Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane over 2 år i perioden 01.02.12 – 01.04.12. Oppdraget var å utvikle Fylkeskommunen + Plan og Samfunnsavdelingen (PSA) til å bli mer strategisk og utviklingsorientert i sitt prosjektarbeid. PSA hadde på denne tida et mandat om å samordne og kvalitetssikre utviklingsarbeidet til fylkeskommunen på tvers av alle fagavdelinger. 

Mine oppgaver og prosess - bygge prosesslederkompetanse i Fylkeskommunen:

  • Analyse og vurdering av hvordan prosesskompetanse ville styrke Fylkeskommunen og PSA til å forbedre helhetlig og bærekraftig praksis i regionalt plan- og utviklingsarbeid.
  • Modell og strategi for utvikling av organisasjonen.
  • Veiledning med enkeltpersoner og grupper i sammenheng med konkrete prosjekter og prosesser. 
  • Planlegging og fasilitering av møter, seminarer og konferanser i regi av Fylkeskommunen.

Mine oppgaver og prosess - utvikle Plan og samfunnsavdelingen:

  • Analyser av prosjekter og prosesser.
  • Intervjuer med alle ansatte.
  • Gjennomføring av 4 avdelingsseminarer og workshops over 2-3 dager per samling gjennom 1 år.
  • Veiledning og coaching med ledere og ansatte.
  • Modell og strategi for utvikling av avdelingen med fokus helhetlig og bærekraftig praksis i regionalt plan- og utviklingsarbeid. 

PSA Turtagrø.jpg