Sogn Terrengsykkel (NOTS)

Sogn Terrengsykkel (ST) er en frivillig interesseorganisasjon for terrengsyklister i Indre Sogn i Sognefjorden. ST ble stiftet i 2013, men falt litt sammen året etter.

Undertegnede etablerte ST på nytt ved årsskiftet 2015/16. Nå har ST har blitt et lokallag av Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS).  Arbeidet har i praksis representert en halv stilling for å implementere organisasjonens mandat og rolle i regionen: 

Sogn Terrengsykkel skal jobbe for å utvikle og styrke terrengsyklisters interesser og muligheter, og bidra til fysisk aktivitet i friluft på to hjul for alle som ønsker det. Vi er opptatt av å skape et godt terrengsykkelmiljø som integreres i en bærekraftig utvikling sammen med resten av lokalsamfunnet. Vi arrangerer faglige og sosiale arrangementer og aktiviteter, dugnader og kurs, og jobber aktivt med rekruttering og informasjonsarbeid. Sogn Terrengsykkel bidrar med kompetanse og rådgivning i stort sett alle spørsmål knyttet til terrengsykling og samfunnsutvikling, og jobber aktivt med å opprettholde en god dialog mellom alle interessenter i dette øyemed.

Mine oppgaver:

  • Etablering og ledelse av organisasjonen.
  • Involvering av interessenter og samfunnsaktører for å skape forankring.
  • Ledelse av forskjellige utviklings- og forvaltningsprosesser lokalt og nasjonalt.
  • Konflikthåndtering og samarbeid.
  • Ledelse og teambygging.
  • Prosjektfinansiering og strategi for videre utvikling.

Sogn Terrengsykkel har i dag et stort og sterkt styre, en sterk forankring blant lokale og nasjonale utviklingsaktører, med en voksende medlemsmasse og en god økonomi for videre drift og gjennomføring av tiltak og prosjekter.