Vestfold nærings- og innovasjonscampus

Campus Vestfold Bakkenteigen 3.jpg

Oppdrag for Vestfold Fylkeskommune og Horten Kommune for å bidra med prosesskompetanse i utviklingen av ‘Vestfold nærings- og innovasjonscampus’ på Bakkenteigen. Dette ble utviklet med fokus på å integrere utdanning, teknologi, næringsliv og forskning i en nærings- og forskningsklynge. Klyngen inkluderer Vestfold Campus og Høgskolen i Vestfold pluss nasjonale kompetansesentre og virksomheter innen marin-, mikro- og nanoteknologi.

Mine oppgaver:

  • Bidra med veiledning og coaching i prosessen.
  • Våren 2011 utformet og ledet jeg et inspirasjonsseminar og fremtidsverksted med relevante representanter fra næringsliv, teknologi, utdanning, forskning, politikere, offentlig administrasjon (fylke og kommune), interesseorganisasjoner og sivilbefolkningen.