Future City Game - Groruddalssatsingen

Oppdraget

Future City Game er et teambasert kreativt ’spill’ i workshop-format designet for idéutvikling og medvirkning i planlegging av byer og tettsteder. Spillet er utviklet av British Council - Creative Cities og kombinerer mange kreative metoder med prosesser for samfunnsutvikling.

Målet er å skape bærekraftige idéer for byers fremtidige utvikling, og å gi deltagere kunnskap og ferdigheter til å ta en aktiv del i byutvikling. Anvendelsesområdene er store og kan brukes til spesifikke fysiske områder eller generelle temaer. Spillet går over 2 dager og fasiliteres av en sertifisert prosessleder.

Future City Game ble for første gang gjennomført i Norge i 2008, som del av Groruddalssatsingen i bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner, i et samarbeid mellom Norsk Form, British Council, og IMDI Oslo kommune.

Mine oppgaver:

  • Prosjekt- og prosessleder for Future City Game Groruddalssatsingen.
  • Utvikling av spillmetode i samarbeid med British Council.
  • Undersøkelser om lokale behov og utfordringer i bydelene.
  • Veiledning med lokalsamfunnsutviklere i bydelene. 
  • Planlegging og ledelse av 8 workshops over 2 dager med cirka 30 deltakere per gang.
  • Dokumentasjon og kunnskapsoverføring av innhold til implementering.

Gjennomføring:
Spillene ble gjennomført 2 ganger i alle 4 bydeler med fokus på forskjellige temaer eller problemstillinger, hovedsaklig på bydelenes satsingsområder, som er spesifikke temaområder i bydelen som har behov for ekstra opprustning og oppmerksomhet i deres utviklingsarbeid.

De beste ideene fra hvert spill skulle tas videre i de ulike lokale planprosessene og danne grunnlag for bydelenes handlingsplaner og fremtidige utvikling. Dette har i stor grad blitt gjort med suksess i bydelene Alna, Grorud og Stovner.

Arbeidet ble gjennomført som et engasjement i Norsk Form.