Creative Cities - Urban Ideas Bakery

Oppdrag for British Council og Creative Cities med å utvikle Urban Ideas Bakery. Dette er et internasjonalt prosjekt og et metodeverk som skaper endrings- og innovasjonsprosesser i arbeid med komplekse og sammensatte urbane utfordringer. Metodens mål er å videreutvikle bærekraftige ideer til implementerbare strategier og løsninger i byutvikling.

Mine oppgaver:

  • Utforme metodeverket med design av prosesser og verktøy.
  • Planlegge prosessen for implementering av metoden i tre pilotprosjekter i forskjellige europeiske byer i 2010.

Urban Ideas Bakery ble internasjonalt lansert i Norge under Citisense-konferansen i Sandefjord juni 2009. Siden har metoden vært gjennomført i en rekke europeiske byer.

Oppdragsgiver og samarbeidspartner var prosjektleder Ted Matthews i British Council Norge, med et internasjonalt prosjektteam i Storbritannia og Europa. Oppdraget ble gjennomført i hele 2009.