Utviklingsworkshop Institutt for Landskapsplanlegging

Oppdrag:
Universitetet for Miljø og Biovitenskap (nå NMBU) – Institutt for Landskapsplanlegging (ILP) - ønsket å lage en utviklingsworkshop for alle instituttets ansatte. Dette var starten på en prosess med fornyelse og utvikling av instituttes undervisning, forskning og ressursbruk.

Bestiller: Instituttleder Eva Falleth og professor Elin Børrud.

Mål: Starte prosessen og skape konkrete forslag til videre arbeid og prosess.

Mine oppgaver:

  • Forberedelser, utforming og fasilitering av workshop
  • Dokumentasjon

Gjennomføring:
1 dag med 50 ansatte innen forskning, undervisning og administrasjonen. Vi synliggjorde instituttes og de ansattes ressurser, styrker og suksesshistorier, fremtidige utfordringer, behov og målsetninger. 

Resultat:
En sammenstilling av disse definerte vi noen grep og tiltak med forslag til den videre prosessen.