Sogneprodukt

Sogneprodukt er en vekstbedrift i Sognefjorden med ca 20 ansatte. 1. januar 2016 ble denne bransjen konkurranseutsatt, og nå kan bedrifter nasjonalt levere tilbud på lokale anbud og utlysninger på yrkesveiledning, kurs, omskolering med mer.

Jeg ble engasjert til å hjelpe Sogneprodukt i sin omstillingsprosess til å bli en markedsorientert og konkurransedyktig bedrift i sin bransje. 

Jeg gjennomførte en prosess i hele 2016 med rådgivning og veiledning for leder, mellomledere og ansatte. I tillegg gjennomførte jeg 5 heldags workshop-samlinger med fokus på oppgaver beskrevet nedenfor. Alle ansatte var med på samlingene. (Oppdraget ble delvis utført gjennom Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og under mitt selskap Oneflow AS).

Oppgaver:

 • Organisasjonsutvikling, lederskap, teamarbeid og kompetanseutnyttelse.
 • Forretningsutvikling, verdileveranser, produkt og tjenesteutvikling.
 • Prosess- og endringsledelse.
 • Workshops og fasilitering.
 • Dokumentasjon

Resultat basert på tilbakemeldinger:

 • Ny giv og retning for utvikling og drift av bedriften.
 • Nye tjenester og produkter.
 • Vekst i oppdrag og anbud.
 • Styrket positiv innstilling blant de ansatte for bedriftens omstilling.
 • Justeringer/nye roller og oppgaver for de ansatte. 

De ansattes vurdering av prosessen med en score fra 1 (lite bra) - 6 (svært bra)

 • Din helhetlige opplevelse av strategisamlingene?                                   4,7
 • Opplever du at innholdet i samlingene engasjerer deg?                         5
 • Opplegget for samlingene og måten dette ble gjennomført på?          4,8
 • Haakon Walnum sin ledelse og gjennomføring av samlingene?          5,3
 • Har du lært noe gjennom samlingene?                                                     4,6
 • Bidrar dette til å utvikle Sogneprodukt på en positiv måte?                  4,9
 • Bidrar dette til å utvikle din rolle og oppgaver på en positiv måte?      4,7
 • Ønsker du denne typen utviklingsarbeid i Sogneprodukt igjen?            5,2