Næringsutvikling i Sognefjorden

Oppdrag for Sogn Næring som prosessleder i Utviklingsprosjektet i Sogn, som har som mål å styrke vekst, utvikling og samarbeid i næringslivet på tvers av kommunene Luster, Sogndal og Leikanger.

Prosjektet er en del av Byregionsprogrammet til Kommunal og Moderniserings-departementet, administrert av Distriktssenteret. (Oppdraget ble utført gjennom Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane).

Mitt arbeid var tilknyttet fase 1: Kunnskapsinnhenting og analyser av det økonomiske samspillet mellom disse kommunene. Arbeidet ble gjennomført i 2014 og 2015. 

Mine oppgaver:

  • Prosessledelse, veiledning og rådgivning

Resultat: Rapport med satsningsområder, strategi og konkrete tiltak:

  • Utnytte tilflyttings- og næringspotensialet knyttet til nye former for friluftsliv og aktivitetsbasert reiseliv.
  • Sikre eksisterende statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser og legge til rette for nye.
  • Koble og utnytte kompetansemiljøene i kommunene til innovasjon.