Innovasjons- og næringsklynger

En fylkesdekkende satsing for bransjeuavhengige innovasjons- og næringsklynger i Sogn og Fjordane. Prosjektet ble utført i Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane i 18 mnd i perioden 1. juli 2014 - 1. januar 2016. 

Mine oppgaver:

  • Prosjekt og prosessledelse.
  • Undersøkelser og analyser.
  • Involvering av næringsliv og virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge, SIVA, Næringshager).
  • Utvikling av modell og prosess for etablering av klynger.

Resultat:

  • Rapport med forslag til klyngemodeller og prosesser for implementering.
  • Deltakelse i utviklingen av Tech Hub Stryn.
  • Deltakelse i utviklingen av Innovasjonssenter i Sogndal.
  • Deltakelse med mulighetsstudie i utviklingen av Vitensenter på Kaupanger.