Dialogkonferanse cruiseturisme

Oppdrag for Nærøyfjorden Verdsarvpark med å planlegge og fasilitere en konferanse og workshop om cruiseturisme i Sognefjorden i januar 2015. (Arbeidet ble utført gjennom Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane). 

Nærøyfjorden og Flåm i Aurland kommune har opplevd en sterk økning i cruisetrafikken, og hadde 240 000 passasjerer på dagsbesøk i 2016, som gjør Flåm til en av Norges største cruisehavner. 

Dette er ikke bare positivt for et lite lokalsamfunn. Enkelte grunneiere og innbyggere har gått så langt at de demonstrerer åpenlyst mot denne trafikken. Flere tilbakemeldinger fra besøkende turister vitner om trengsel og lange køer som ikke er i tråd med deres forventninger. Flere lokale turoperatører melder om harde vilkår fra cruiseselskapene med dårlige betingelser og svakt inntektsgrunnlag.

Nærøyfjorden Verdsarvpark tok initiativet til å invitere alle berørte interessenter til en konferanse og workshop for å belyse alle sider av denne trafikken, og for å komme opp med muligheter og løsninger på synliggjorte utfordringer. 

Mine oppgaver:

  • Kvalitetssikre, utforme og fasilitere konferansen.
  • Utforme og fasilitere en dialogworkshop med deltakerne.
  • Dokumentasjon

Innledere:

  • Hanne Lykkja - Aurland Naturverkstad
  • Ståle Brandshaug - daglig leder Visit Sognefjord
  • Sandra Bratland - dagleg leder Cruise Norway AS
  • Ivar Petter Grøtte - Vestlandsforsking
  • Svein Larsen - Universitetet i Bergen
  • Tor Johan Pedersen - Innovasjon Norge

Deltakere: 

Cirka 100 deltakere fra nærings- og reiseliv, fag- og interesseorganisasjoner, virkemiddelapparatet, fylkeskommunen, kommuner, innbyggere m.fl.

Resultat:

Diverse innspill og ideer til løsninger + dokumentasjon