KVU Buskerudbypakke 2

Oppdrag for Statens Vegvesen - Region Sør som prosessleder i arbeid med Konseptvalgutredning (KVU) for Buskerudbyen / Buskerudbypakke 2 i perioden juni til oktober 2011.

Konseptvalgutredningen lager konsepter og prinsipielle løsninger for utviklingen av fremtidig transportsystem og arealbruk i Buskerudbyen -  byområdet mellom Lier, Drammen og Kongsberg (se www.buskerudbyen.no). 

KVU'en har resultert i en anbefaling av et helhetlig konsept, som har gått til behandling i Samferdselsdepartementet og Stortinget for integrering i Nasjonal Transportplan 2012.

Se hele rapporten her eller kortversjonen her.
 

Mine oppgaver:

  • Kvalitetssikre Statens Vegvesens medvirkningsprosesser. 
  • Planlegge og lede 2 workshops for medvirkning til planarbeidet.

    Workshop 1: 2 dager med 60 deltagere fra samferdselsdepartementet, fylkeskommunen, fylkesmannen, vegdirektoratet, kystverket, jernbaneverket, Buskerudbyen, privat næringsliv, interesseorganisasjoner, sivilbefolkningen, og ordførere og rådmenn fra alle fem kommuner.

    Workshop 2: 2 dager med 30 ungdommer fra alle 5 kommuner.