Statnett pilotprosjekt organisasjon og arbeidsplasser

Oppdrag for Zinc Interiørarkitektur i 2007 med utviklingen av et pilotprosjekt for Statnett i deres hovedkontor i Oslo. 2 avdelinger skulle fornye sitt arbeidmiljø og sin arbeidskultur.

Mine oppgaver:

  • Prosessledelse i samarbeidet mellom oppdragsgiver og Zinc.
  • Workshops og samhandlingsprosesser med ledergruppen og de ansatte med fokus på foredling og utvikling av Statsnetts organisasjonskultur, samhandling, verdikjeder og verdiskaping.
  • Implementering av dette i interiør og utforming av arbeidsplasser og funksjoner for å  forsterke disse elementene av virksomheten.
  • Veiledning og ferdigstillelse av det ovennevnte i samarbeid med interiørarkitekt og ledere i Statnett.