Sagt av tidligere kunder:


 
Vi har hatt god nytte av samarbeidet med Haakon Walnum i vårt prosjekt, som har utmerket seg med god og bred kunnskap om prosjektarbeid og prosesser i prosjektgrupper. Vi vil særlig trekke frem Haakons brede teoretiske og praktiske forståelse for prosesser. Han har styrket prosjektet både på strategisk og praktisk nivå, og har hele tiden levert raskt og med god kvalitet på alle leveranser. Vi vil anbefale Haakon Walnum til andre organisasjoner og etater.
— Statens Vegvesen Region sør, Gunnar Ridderstrøm
Haakon Walnum har en praktisk innfallsvinkel til problemløsningene. Han utmerker seg med sin brede kompetanse og meget gode prosesskunnskaper i gjennomføring av prosessene. Han har god kunnskap om kommunale planprosesser og prosessmetoder, og er positiv og kreativ som person. Haakons prosessbistand har bidratt til et stort engasjement som fører frem til politisk behandling av prosjektet i 2012, i tillegg til konkrete forslag som allerede er innarbeidet i kommunens planer.
— Fredrikstad kommune v/ Terje Heen, Dagny Arnestad, Camilla Sørensen Eidsvold